2020. november 2-tól a vendéglátó egységekben kötelező a maszkviselés a vendégeknek is!

Kedves Vendégünk! 

Mint értesültek róla, jogszabályi előírás, hogy az étteremben mindenkinek szájat és orrot eltakaró maszkot kell viselni.
Szeretnénk egy kis kiegészítést csatolni, hogy mindenki számára egyértelmű legyen, hogy miről is van szó:

Hogy is hordjuk vendéglátó helyen a maszkot
2020.11.02
Magyar Vendéglátók Ipartestülete
 
A november 2-án, hétfőn életbe lépő új maszkviselési szabályozás kapcsán  némi félreértés alakult ki az értelmezés körül a kormányzati kommunikáció és a rendelet konkrét szövege közötti eltérés miatt.
Emiatt jogásszal egyeztettünk, és a szállodaszövetség (MSZÉSZ) állásfoglalásával is egyetértve az alábbiakra jutottunk:
 
A vendéglátó üzletben vendégként tartózkodó személy
a vendéglátó üzlet asztalánál ülve,
nem köteles a maszkot viselni
 
A vendéglátó üzletben vendégként tartózkodó személy
ha a vendéglátó üzletben az ott megvásárolt étel, illetve ital elfogyasztása nem csak asztalnál ülve történhet, kizárólag az étel, illetve az ital elfogyasztásának időtartama alatt
nem köteles a maszkot viselni
 
Eszerint: megérkeznek a vendégek az étterembe maszkban, leülnek, levehetik a maszkot, rendelnek, beszélgetnek, esznek, isznak, beszélgetnek, maszk nélkül.
Ha el szeretnének menni wc-re, vagy veszik a kabátjukat és hazafelé indulnak, kötelesek felvenni a maszkot.
Tehát mindenkinek arra kell ügyelnie, ha a vendégek nem ülnek az asztalnál, akkor mindenképpen maszkban legyenek.
 
Üdvözlettel,
 
Bíró Bernadett
szakmai titkár
Magyar Vendéglátók Ipartestülete

Kérjük olvassa el a 2020. november 2-án életbe lépett, ide vonatkozó jogszabályt.

468/2020. (X.29.) Korm. Rendelet:

1. § (1) A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles)

b) az üzletben történő vásárlás, illetve az üzletben történő munkavégzés során

c) – az irodák, sportolás céljára szolgáló helyiségek és az üzemi helyiségek területének kivételével – a bevásárlóközpont területén,”

[orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.]

5. § Az R. 7. §-a a következő (3)-(5) bekezdéssel egészül ki:

(3) A vendéglátó üzletben vendégként tartózkodó személy – a (4) bekezdés szerinti kivétellel – köteles az 1. § (1) bekezdésében meghatározott módon maszkot viselni.

(4) A vendéglátó üzletben vendégként tartózkodó személy

a) a vendéglátó üzlet asztalánál ülve, vagy

b) ha a vendéglátó üzletben az ott megvásárolt étel, illetve ital elfogyasztása nem csak asztalnál ülve történhet, kizárólag az étel, illetve az ital elfogyasztásának időtartama alatt nem köteles a maszkot viselni.

(5) Azt a személyt, aki a maszkot a vendéglátó üzlet üzemeltetője, illetve a vendéglátó üzlet üzemeltetőjének alkalmazottja felszólítására sem viseli az 1. § (1) bekezdésében meghatározott módon, az üzemeltető köteles a látogatásból kizárni, és gondoskodni arról, hogy e személy a vendéglátó üzletet elhagyja.”

Amennyiben hatósági ellenőrzés során egy vendég vét a szabályok ellen, az étterem managernek joga és kötelessége a vendég személyes adatait elkérni, azokat feljegyezni.

A fentiek értelmében, amennyiben az éttermet pénzbírság és / vagy hatósági zárból adódó bevételkiesés sújtja, az minden esetben át lesz hárítva a szabályt megszegő vendégre / vendégekre, aki ez esetben az anyagi kár megfizetésére kötelezett. Ha szükséges, az étterem vezetése az ügyet jogi útra tereli, hogy a követelést érvényesíteni tudja.

Köszönjük, hogy vigyáz Ön is a kollégáinkra, vigyázzunk egymásra!

Hívás
Útvonal